Seksi foorumi bondage homoseksuaaliseen bdsm

Informanttini kertovat esimerkiksi siitä, kuinka sukupuolirooleille tyypillisillä asuilla voi leikitellä H1, T6 ja toisaalta, kuinka paljaan ruumiin voi tuoda esille rohkeammin seksualisoituna H5, T2, T Toiseksi bileissä on konkreettiset säännöt, joilla taataan viihtyisä ja turvallinen bile-kokemus kaikille mukanaolijoille.

Näitä ovat kiellot valokuvaamisesta, muiden juhlijoiden luvattomasta koskettelusta tai sessioon sekaantumisesta ja se, ettei kerro jälkeenpäin mitä tai ketä bileissä on nähnyt.

Kolmantena seikkana, joka erottaa kinky-bileet tavallisesta baari-illasta, voidaan pitää leikkimistä, eli sessiointia, johon bileissä annetaan puitteet tarjoamalla 7. Laitteet mahdollistavat kahlitsemisen kiinni vaikkapa piiskaussession ajaksi. Arki ja siitä irtautuminen Arki on jotakin, johon emme kiinnitä huomiota ennen kuin siinä tapahtuu jokin muutos. Usein puhutaan arjesta pakenemisesta tai irtautumisesta ja toisaalta paluu arkeen on usein ankea.

Silti arki on jotakin, jota jokainen kokee elävänsä omalla erityisellä tavallaan Jokinen, , Ihmisellä on tarve löytää omat rutiininsa, koska se edellyttää vapauden ja onnen tunteen saavuttamista. Aineistossani kävi ilmi, että kinky saatetaan mieltää arjesta irtautumiseksi, tai toisaalta arjen luonnolliseksi osaksi.

Arki ja arjesta irtautuminen ovat päällisin puolin toisistaan hyvinkin erilaisia käsitteitä, mutta ne siis limittyvät toisiinsa ja voivat jopa olla samanaikaisia. Arjessa voidaan nähdä myös rajanylityksiä julkisen ja yksityisen tilan välillä. Esimerkiksi arkivaatteiden vaihtaminen kinkyyn asuun on eräänlainen rajanylitys. Pukeutuminen ja riisuutuminen voidaan lisäksi nähdä hetkellisenä mahdollisuutena irtautua elämän kahleista Lönnqvist, , Yksityisessä tilassa uskalletaan ottaa esille oma fetissi ja kiinnostuksenkohteet ja nauttia niistä, kun taas julkisessa tilassa oma kinkysubjektius pidetään kauempana ja piilossa.

Yksi informanteista kertoo kuinka oman seksuaalisuuden näyttäminen julkisessa arjessa ei kannata, koska ihmiset eivät läheskään aina ymmärrä roolin olevan [ainoastaan] seksuaalinen Itse olen alistuva makuukamarissa, mutta arjessa hyvinkin määrätietoinen ja otan helposti johtajan aseman T2. Toinen kirjoittaja Miehellä pvc-housut leimaavat miehen melko varmasti homoseksuaaliksi, vaikka hän ei sitä olisikaan.

Itse pidän pvc-housuista ja ne saavat minussa aikaan syntisen seksikkään olon. Silti olen täysin hetero -- Lateksiasut menevät melko samalla kaavalla. Lateksin suhteen rakastan myös sitä, että voin pukeutua siihen päästä kantapäähän. Tällainen pukeutuminen koetaan arkimaailmassa jo todella oudoksi. T6 Kirjoittajan voidaan katsoa hakevan vapautta arkisista rooleista ja odotuksista. Näitä voivat olla vaikkapa roolit miehenä, työntekijänä ja poikaystävänä.

Heteromiehelle leimautuminen homoseksuaaliksi on ikään kuin miehisyyden poistaminen, leimautuminen ei-mieheksi. Kinky tavallaan antaa laveammat rajat miehisyyden esittämiselle eikä homoksi leimaamisen pelko ole niin suuri. Bo Lönnqvist , 63 kirjoittaa: Fetissipukeutuminen on juuri tätä: Normatiivisesta arkipukeutumisesta fetissipukeutumisen erottaa se, että käyttäjälle tulee syntisen seksikäs T6 olo.

Lisäksi konteksti on seksuaalinen ja usein pukeutumiseen liittyy myös estetiikkaa. Kodin lisäksi kinky-, tai fetissibileet ovat paikka, jossa saa näyttäytyä juuri sellaisena kuin haluaa välittämättä vallalla olevista normeista ja oletuksista. Kinky tulee arjessa useimmiten ilmi pariskunnan välisessä seksissä, mutta toisaalta ilmenee myös yksinäisyytenä ja erilaisuuden kokemuksina.

Näin kinky tulee mukaan arjen tapahtumiin kuin huomaamatta. Virikkeet löytyvätkin usein elokuvista, joiden mieleen painuneista kohtauksista ammennetaan inspiraatiota omiin kokeiluihin ja leikkeihin. Kaikki eivät suinkaan reagoi samalla tavalla nähdessään vaikkapa elokuvan hahmon tulevan sidotuksi.

Huomiot omasta erilaisuudesta voivat tuntua myös ahdistavilta. Eräs informantti kertoo teiniiästään: Siinä missä toiset halusivat itselleen isorintaisia tyttöystäviä, itse halusin löytää kumppanin, joka ymmärtäisi minun fetissini T6. Kumppanin puuttuminen ja sen löytäminen ovat merkittäviä diskursseja informanttieni kirjoituksissa. Yksinäisyys koetaan ahdistavaksi ja oikeanlaisen kumppanin etsiminen hankalaksi. Sellaisen löytyminen kuitenkin vapauttaa ja eheyttää ihmisen.

Oikeanlainen kumppani tässä tapauksessa on se, jonka kanssa voi tutustua kinkyyn puoleensa, jakaa tämän osa-alueen elämästään. Kirjoittajien kertomukset ovatkin usein vaikeuksista voittoon -tarinoita, joissa lohduton tilanne on muuttunut tunteeksi siitä, että on ehjä. Ehjäksi tulemisen kertomuksia voidaan nähdä kahdenlaisia: Kirjoittajistani vain yksi kertoi olevansa sinkku T7. Hän myös puhuu kinky-yhteisöstä kriittisimpään sävyyn, eikä kertonut erityisesti kokeneensa kinkyn eheyttäneen elämäänsä.

Merkittävää onkin, että kirjoituspyyntöön vastanneista Vaikka parisuhteet olivat keskenään hyvin erilaisia, kertomukset niissä elävien kesken eivät kuitenkaan juuri poikenneet toisistaan. Parisuhde liitettiin osaksi hyvää arkea ja arjen kinkyjä kokemuksia.

Kinky voi näkyä arjessa myös vaikkapa valta-asetelmaleikkinä, joka eräällä informanteistani toteutui varsin perustavanlaatuisella tavalla. Hän oli parisuhteessaan omaksunut arjen, joka on jo itsessään kokoaikaisesti kinkyä: Kirjoittaja kertoo elävänsä kokopäiväisessä valtasuhteessa Rouvan orjattarena T11 , ja erottaa toisistaan työ-minän ja orja-minän sen sijaan että erottaisi vaikkapa arki-minän ja kinky-minän.

Työrooli on väliaikainen ja hetkellinen olotila, joka on poikkeus orjan roolista. Kirjoittaja kertoo kuitenkin aina pukeutuvansa lukittuun metalliseen kaulapantaan suhteen merkkinä. Näin yksityinen ja julkinen sekoittuvat ja julkiseen elämään otetaan mukaan palanen yksityistä.

Ulkopuoliselle tämä panta on luultavasti vain kaulakoru. Työminäni ja orjaminäni eroavat toisistaan. Aluksi se tuntui hankalaltakin, olla toisaalta toisen valtaan alistunut ja kuitenkin työssä itsenäinen ammattilainen. Nykyisin tunnen oikeastaan aina olevani ensisijaisesti Hänen orjattarensa, otan vain väliaikaisesti työroolini ja palaan sitten taas takaisin "normaaliin" eli orjaksi.

En enää koe yhtä paljon ristiriitaa roolien välillä kuin alussa. Meillä on tietyt rituaalit, jotka päivittäin vahvistavat valtasuhdettamme mukavalla tavalla. T11 Kokopäiväistä valtasuhdetta voidaan helposti pitää patriarkaalisena vallankäyttönä, jossa toinen osapuoli on väistämättä uhrin asemassa. Tässä tapauksessa on kuitenkin kyse rekisteröidyssä parisuhteessa 9. Ihminen haluaa elämänsä tuntuvan omalta vapaalta tahdilta Eeva Jokinen, , Kirjoittajan tapauksessa arjen vapauden vieminen on hänen oma tapansa elää tyytyväisenä oman tahtinsa mukaisesti, vaikkakin se poikkeaa jonkin verran siitä, mitä yleensä pidetään tavallisena arkena.

Selkeästi ja konkreettisesti arjesta irrottava osa kinkyä ovat puolestaan kinkybileet, jonne menoa suunnitellaan hyvissä ajoin etukäteen ja valmistautuminen voidaankin nähdä rituaalinomaisena toimintana: Lisäksi ilta usein jatkuu vielä itse bileiden jälkeenkin jatkoilla ja tästä eteenpäin muistelulla siitä, mitä bileissä tapahtui.

Bileisiin mennessä täytyy todella irrottautua kodin ja arjen piiristä ja lähteä fyysisesti toiseen paikkaan, jossa pätevät eri säännöt kuin arjessa. Voidaankin ajatella niin, että kinky jo itsessään on poikkeama arjessa, ja bileet puolestaan ovat poikkeama kinkyssä. Yksi haastateltavistani kiteyttikin asian hyvin: Laajasta yhteisön käsityksestä paikalliseen Kinky voidaan yhteisönä nähdä kahdenlaisena: Tämä näkyy myös aineistossani, kun kirjoittajat pohdiskelevat suhdettaan yhteisöön kuulumiseen.

Tunnen ehdottomasti kuuluvani kinky-yhteisöön ja jatkaa: Elävien ihmisten kinky-yhteisö on minulle vieras T6. Tässä hän erottelee toisistaan laajan ideologisella tasolla toteutuvan kinky-yhteisön paikallisesta harrastusporukkamaisesta yhteisöstä. Molemmilla tasoilla koettu yhteisöllisyys on kuitenkin yhtä tärkeää yksilölle. Useimmiten ensikosketus kinkyyn löytyy internetistä ja tämä voi olla hyvin voimakas kokemus: Aluksi olin kuin hurmoksessa, oli niin upeaa löytää itsensä T Moni kirjoittaja kertoo vastaavanlaisista itsensä löytämisen kokemuksista.

Useassa kirjoituksessa korostuu se, kuinka helpottavaa on saada kokemus siitä, ettei ole yksin kiinnostuksenkohteidensa kanssa: No tietty se bilekuva on iha eri ku mitä se oikee homma sit loppupeleis on, mutku sen onki tarkotus olla bileet.

Ni se on kiva, et se näyttää jotenki sitä hirveen ilosta ja räikeetä puolta siitä. H3 Bileissä tulee siis esiin hiukan erilainen kinky, siellä korostuu karnevalistisuus ja hauskanpito. Lisäksi bileissä korostuu myös pukeutuminen, ja toinen informantti vertaakin bileitä muotinäytökseen, jonne tullaan esittelemään oman vaatekaapin sisältöä H4. Kaikki ovat On todella tärkeää voida jakaa näitä asioita toisten samankaltaisten kanssa ja tietää, että meitä on paljon. Vaikka en tapaa em. Tunnen olevani osa tätä alakulttuuria ja yhteisöä psykologisella tasolla.

T11 Tässä laajassa käsityksessään kinky-yhteisöä voidaan myös pitää niin sanottuna kuviteltuna yhteisönä. Tämän ajatuksen mukaan kaikki kasvokkaiskontakteihin perustuneita varhaisimpia kyliä suuremmat yhteisöt Tämä ajatus perustuu siihen, etteivät kaikki yhteisön jäsenet koskaan voi tuntea tai tavata toisiaan, tai edes kuulla heistä, vaikka kaikkien mielissä elää kuva heidän jakamastaan yhteydestä ibid.

Yhä enemmän on siirrytty individualismia korostavaan aikaan, jolloin paikkaan sidoksissa oleva yhteisöllisyys ei enää ole niin itsestään selvää ja ihmiset tuntevat yhteenkuuluvuutta muiden seikkojen takia. Moderni yhteisö voi muodostua vaikkapa internetin keskustelupalstalle esim. Tällaista kuvitteellista yhteisöllisyyttä, tai kollektiivisen identiteetin tuntua, luodaan esimerkiksi juuri itsensä löytämisen ja kotiin saapumisen symboliikan kautta. Paikallisemman tason yhteisö tarjoaa samankaltaisia eheyden ja yhteenkuuluvuuden tunteita, kuin mitä kinky-yhteisö laajemmassa käsityksessäänkin, mutta kokemukset ovat kenties intensiivisempiä, kun kyse on kohtaamisista kasvotusten.

Usein teemakirjoituksissa puhutaankin kotiin tulemisesta. Varsinkin ensimmäinen kerta kinky-bileissä on monelle merkittävä kokemus. Tunsin olevani omien joukossa, hyväksytty, osa yhteisöä T Sama kirjoittaja myös mainitsee, etteivät bileet ole kuitenkaan mitenkään tärkeä asia hänelle eikä hän käy niissä säännöllisesti. Usein kuitenkin ensimmäinen kerta bileissä on ikimuistoinen, kun kohtaa samoin identifioituvia ihmisiä ja huomaa ettei olekaan yksin.

Myös yksi haastateltavistani kertoi ensimmäisestä bilekokemuksestaan hyvin samankaltaisin sanoin: Et se on vähän niinku tulis kotiin, tai siis et siel on niin rento ja hyväksyvä se ilmapiiri et sitä ei oo missään muualla H3. Moderneja yhteisöjä voidaan kuvailla myös uusheimon käsitteellä Maffesoli, ja Tämän ajatuksen mukaan yksilö ei ole mitään ilman yhteisöä ja yksilöt hakeutuvat toistensa seuraan: Tämä samaistuminen ei ole kuitenkaan luonteeltaan pysyvää, joskin se saattaa olla säännöllistä.

Kinky-yhteisöjen toiminta on hyvin pitkälti juuri tämänkaltaista. Bileet, yhdistysten kokoukset sekä muu järjestetty yhteistoiminta on jokseenkin säännöllistä ja pysyvää, mutta ei vaadi mukanaolijoilta yleensä sen suurempaa sitoutumista kuin juuri senkertaisen toiminnan.

Yksilö voi tulla mukaan yhteen kokoukseen, tai bileisiin, mutta olla tulematta seuraavaan ja kokea silti olevansa tärkeä osa yhteisöä. Yksilö voi näin kuulua myös useaan yhteisöön ja valita mihin heimoon kulloinkin samaistuu. Silti samaistumisen kokemus on yhtä tärkeä.

Ehjä arki Eheyden tunne, sekä parisuhteen ja yhteisön tärkeys olivat teemoja, jotka nousivat esille teemakirjoituksissa tärkeinä seikkoina kirjoittajille ja joita en välttämättä osannut edes odottaa. Kirjoituksista monet olivat eräänlaisia vaikeuksista voittoon -kertomuksia, joissa parisuhde ja yhteisön löytyminen olivat usein olleet seikat, jotka olivat saaneet aikaan tunteen kotiin löytämisestä ja eheydestä.

Aineistoni perusteella kinky seksuaalisuus näyttäytyy informanteilleni seksuaalisuuden osana, joka saattaa olla seksiaktin lisämauste ja osa parisuhdetta tai laajimmillaan elämäntapa, joka tulee esille jokapäiväisessä elämässä. Näen kinkyn myös queerina ilmiönä, joka kyseenalaistaa vallitsevat normit ja ihanteet. Myös hegemonisesta kauneusihanteesta poikkeavat ruumiit saa kinkyn piirissä Kinky tarjoaa näin mahdollisuuden katsoa valtakulttuuria ja normittuneita käsityksiä ruumiista ja jopa ihmisyydestä toisin.

Kinky on myös irtiottoa arjesta. Kumivaatteisiin pukeutuminen tai sadomasokistinen sessio vapauttavat arjen rooleista ja odotuksista. Fetissin merkitys korostuu juuri siinä, ettei se ole läsnä koko ajan, vaan se on sallittu vain tiettyinä hetkinä.

Oman kinkyn puolen kohtaaminen ei kuitenkaan välttämättä ole yksilölle helppoa. Yhteisöjen merkitys onkin tässä mielessä suuri. Kinky-yhteisö on siinä mielessä tärkeä, että en koe olevani sekopää tai yksin maailmassa mieltymysteni kanssa T2.

Jo pelkkä tieto toisten samanlaisten olemassaolosta voi olla riittävä. Kinky-yhteisö on moniääninen, ja olisikin hankala tehdä kuvausta siitä kuka tai minkälainen henkilö on kinky. Staci Newmahr , 54 tuo esiin ajatuksen, että kinkyyhteisöihin hakeutuvat ne henkilöt, jotka tuntevat itsensä erilaisiksi myös muilla elämän osa-alueilla.

Aineistoni tukee tätä ajatusta erojen limittymisestä kinky-yhteisössä. Lisäksi yhteisö koettiin paikaksi, jossa jokainen saa olla oma itsensä esim. Bileissä halutaan erottautua muista pukeutumisen kautta ja toisaalta saatetaan ajatella, että on hienompaa olla kinky kuin tavis-vanilja T7. Moni informanteistani totesi kinkyn olevan kaapissa ja että kinkyn tulisi saada hyväksyntää ja ymmärrystä, mutta ei kuitenkaan sen enempää julkisuutta kuin mitä seksuaalisuus ylipäänsä saa.

Kuitenkin on hyvä myös huomata heteronormatiivinen hegemonia, joka kuin huomaamatta tuo esiin hyväksyttyä heteroseksuaalisuutta. Tämä näkyy muun muassa mediaviihteessä, jossa kaikki normatiivisesta seksuaalisuudesta poikkeava esitetään piilotetummin tai tiettyjen konventioiden mukaisesti: Siinä missä homoseksuaalinen ja queer seksuaalisuus tai seksi on elokuvissa ja tvsarjoissa hajutonta ja mautonta tai kokonaan olematonta Karkulehto, , , kinky seksuaalisuus puolestaan esitetään vitsinä tai viittauksena seksuaaliseen väkivaltaan.

Tällaisten esittämisen tapojen kautta kinky seksuaalisuus näyttäytyy aina jokseenkin omituisena ja epäilyttävänä. Kuten eräs informanttinikin totesi, seksuaalisuus ei ole ongelma kinkyille itselleen, mutta ympäröivälle maailmalle se saattaa sitä olla T9. Kinky voi kuitenkin parhaimmillaan olla elämää rikastuttava osa arjen seksuaalisuutta ja tuottaa kokemuksen ehjästä seksuaalisuudesta. Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua. Youth, Identity and the Internet.

Critical Studies in Contemporary Youth Culture s. The World of Sexual Dominance and Submission. Om sex utöver det vanliga. Fragmented culture and subcultures. Reflektioner kring en kulturvetenskap s. Fem-Dom-porno ja miehinen masokismi. Teemoja vallasta, kulttuurista ja seksuaalisuudesta. Koettu ja kirjoitettu biseksuaalisuus. Biseksuaalisuuden määrittely lehtiteksteissä ja biseksuaalien haastatteluissa vuosituhannenvaihteen Suomessa.

Kulttuuriantropologian lisensiaatintutkimus, Oulun yliopisto. Rekisteröityjä rouvia ja kahden sulhasen pareja. Folkloristiikan pro gradu tutkielma, Turun yliopisto.

Sukupuoli, seksuaalisuus ja queer nykykulttuurissa. Loose Women, Lecherous Men: A Feminist Philosophy of Sex. Opiskelijahaalari ja kalsarikänni pukeutumien ja riisuutuminen matkalla autenttisuuteen. Tulkintoja irtautumisen etnografiasta s. Time of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass Society.

Playing on the Edge. Sadomasochism, Risk, and Intimacy. Piiskan läiskettä ja PVC: Kinky-bileet yhteisöllisenä arjesta irtautumisen paikkana. Kansatieteen HuK-tutkielma, Turun yliopisto. Ei yhtä arkista kuin maksalaatikko. Kinky seksuaalisuus ja arki. Kansatieteen pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto. Sukupuoli, seksuaalisuus, erosta eroihin. Suomen Seksologinen Seura ry Helsinki Toimittajat: Fetisismi ja Sadomasokismi J.

Freud, Krafft-Ebing ja muut tutut. Toisella lähteinä valmiiksi diagnosoidut potilaat, toisella lähinnä kaunokirjallisuus. Seksioppaan lisälehdet Mitä terveydenhoitajasi ei kertonut Alkusanat Seksi on mukava ja terveellinen harrastus. Koska perusasiat, kuten ehkäisy ja seksitaudit, on jo käsitelty terveydenhoitajan antamissa. Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus?

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Riikka Taavetti facebook. Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten. Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa -hankkeessa http: Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.

Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,. Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä. Tampereen Kaupunkilähetys ry, Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien World Association for Sexual Health, WAS Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa.

Ryhmämme teemana oli identiteetti. Jouduimme aluksi määrittelemään itsellemme mitä identiteetti. Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön. Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5. Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut. F 64 Transsukupuolisuus osana itseäni. Mitä ajattelet siitä nyt? Seuraako sukupuolesta ihmiselle jotain?

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen vaikuttaa. Nuorten vuotta seurusteluväkivalta Katriina Bildjuschkin, asiantuntija Suvi Nipuli, projektikoordinaattori Seksuaalisuus Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja.

Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo Educa-messut Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä Voimaannuttava hoitoympäristö Vanhustyön hyvinvointipäivät GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin.

Siksi GPP etsii Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä miten vain ja monin eri tavoin, jokainen omalla tavallaan. Seksuaalisuus on sateenkaaren kaikkien Lasten tunne- ja turvataidot verkostofoorumi värien. Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus.

Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo. Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: Usein esitetty kysymys Yksin pärjäämisen eetos ja epäily? Luokittelun valta ja voima sukupuoli ja seksuaalisuus Tuija Pulkkinen Mikkelin Akatemia 9.

Tilannekatsaus tämän hetken isyyden tutkimuksen sisältöihin ja menetelmiin Tarkoituksena vastata kysymyksiin mitä. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa. Seksi ja Seurustelu Sanasto Sisältö Ystävyys ja seurustelu 3 Kehonosat 4 Seksuaalisuus 6 Seksi ja itsetyydytys 8 Turvallinen seksi ja ehkäisy 10 Seksuaalinen hyväksikäyttö 12 2 Ystävyys ja seurustelu Poikakaveri.

Eron politiikat Tasa-arvon maailma on laillistetun ja yksiulotteisen sorron maailma; eron maailma on maailma, jossa sorto heittää aseensa ja antautuu elämän moneudelle ja monimuotoisuudelle. Miesten ja naisten yksinäisyys - Näkökulmana elämänkulku Elisa Tiilikainen, VTM, väitöskirjatutkija Vanhuus ja sukupuoli -seminaari Kotipalvelu alle vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a.

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1.

Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. Minulla on riittävästi aikaa. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi.

Historia ja tulevaisuuden valmiudet Lähtökohtakysymyksiä: Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Kukaan ei saa koskea siihen ilman sinun lupaa. Sen sijaan pitäisi pyrkiä laajempaan ymmärrykseen ja ongelmien analysoimiseen. Sääli, että rakenteiden tarkastelussa aiemmin kunnostautunut feminismi on nyt populistisilta sävyiltään ennemmin rakennesokeaa ja poteroitunutta.

Yhteiskunnallisten ilmiöiden käsittelyssä on tärkämpää ajattelun integriteetti kuin volyymi. Julkisessa keskustelussa sadomasokismista tai BDSM: Lisäksi maallikkoja valistetaan siitä, miten sadomasokistiset leikit pohjautuvat SSC-sääntöihin eli pyrkivät olemaan turvallisia Safe , järkeviä Sane ja suostumuksellisia Consensual.

Usein näin toki onkin, mutta nämä fraasit eivät valitettavasti ole koko totuus sm-alakulttuurista. Häiriköinti ja jopa seksuaalinen väkivalta ovat tunnettuja ilmiöitä myös pervojen keskuudessa, ja niistä vaietaan ja kierrellään aivan samalla tavalla kuin muuallakin.

Erityisen kurjaa sm-piireissä tapahtuvissa rajojen ylityksissä on se, että alakulttuurin kuuluvien ihmisten pitäisi olla hyvin perillä rajoista sopimisesta ja niiden kunnioittamisesta. Näin ei kuitenkaan aina ole. Joissakin tapauksissa sadomasokismiin kuuluvat valta-asetelmat ja turvallisuusperiaatteet kääntyvätkin hyväksikäyttäjän käsissä aseiksi.

Esimerkiksi luottamuksesta ja yksityisyydestä tulee välineitä, joilla vaiennetaan hyväksikäytön kohteeksi joutunut henkilö. Osa tapauksista on ollut niin karuja, että rikoksen rajat ovat ylittyneet kirkkaasti. Niistä ei ole kuitenkaan juuri koskaan tehty ilmoitusta tai puhuttu avoimesti, koska tekijä on ollut tunnettu mies sm-ympyröissä, tai tilannetta on pidetty vain väärinkäsityksenä tai lipsahduksena.

Vain pari tapausta on johtanut asianmukaiseen käsittelyyn ja tuomioon. Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että alistuvalle osapuolelle ahdistava tai jopa traumatisoiva kokemus sivuutetaan kevyesti. Enkä nyt puhu parista turhan kovasta lyönnistä tai vähän raisuksi karanneesta leikistä, vaan siitä, että sm-session varjolla ylitetään selvästi jo sovitut rajat tai tehdään jotakin, josta ei ole lainkaan sovittu.

Keskusteluissa esiin nousseita tilanteita ovat olleet esimerkiksi: Kaikki nämä ylittävät lainsäädännössä määritellyt rajat joko seksuaalisen ahdistelun tai pahoinpitelyn nimikkeillä. Viimeisimmät kaksi tapausta ovat raiskauksia. Sm-sessiot nähdään draamaleikkinä, jota ei ole sopivaa turhaan keskeyttää. Erityisesti alistuvat henkilöt kokevat usein vaikeaksi vetää rajaa silloin, kun sessio on jo käynnissä. Rajojen vetämistä vaikeuttavat olettamukset dominoivan ja alistuvan henkilön välisestä dynamiikasta, ihanteet täydellisestä alistumisesta, esiintymispaineet esimerkiksi bileissä tai kimppasessioissa sekä vallankäytön vuotaminen muihinkin tilanteisiin kuin sovittuihin sessioihin.

On tyypillistä, että alistuvilta henkilöiltä odotetaan nöyryyttä ja säyseyttä, jolloin rajojen asettamisesta voi saada hankalan tyypin maineen. Rajoja asettavien henkilöiden koko seksuaalinen identiteetti saatetaan kyseenalaistaa, koska jotkut odottavat heiltä alistumista lähes mihin tahansa.

Onkin nurinkurista, että suostumusta, neuvotteluja ja turvasignaaleja vähätellään toistuvasti erilaisin tavoin, vaikka juuri ne edustavat valistunutta sm-harrastusta ja erottavat toiminnan eettisesti pahoinpitelystä. Ongelmien taustasyinä ovat ihanteet valtarooleista, jotka ovat erittäin syviä, lähes totaalisia, sekä saumattoman immersion tavoittelu.

Lisäksi dominoivien henkilöiden huonot tavat, välinpitämättömät asenteet tai jopa turvasignaalien vähättely saatetaan nähdä eräänlaisina lajityyppiin kuuluvina hyveinä, koska kova, karski ja rouhea mies edustaa usein toivottua roolia sm-sessiossa. Tällainen rooli vuotaa joskus myös yhdessä sovitun toiminnan ulkopuolelle, ja tuottaa ei-toivottavaa käytöstä, vaikka niin ei saisi käydä.

Toisena ongelmana on sub-space, joka tarkoittaa alistuvan osapuolen muuntunutta tajunnantilaa. Sub-spacessa alistumisesta tulee syvällinen ja omistautunut kokemus, jossa oma käytös muuttuu kokonaisvaltaisesti alistuvaksi.

Tilassa on vaikea tehdä päätöksiä, eikä siitä pääse helposti tai nopeasti omin avuin pois. Moni tämän kokenut on kertonut, että esimerkiksi turvasanan käyttö on käytännössä mahdotonta, kun on päätynyt tilaan. Syvälle menevissä valta-asetelmissa dominoivan henkilön tehtävänä on huolehtia suostumuksen varmistamisesta ja alistuvan henkilön hyvinvoinnista. Jos suostumuksesta tai rajoista on epäilyksiä, on eettisesti täysin selvää, että silloin rajoille ei mennä kolkuttelemaan, vaan suostumus selvitetään ennen sitä tai leikki keskeytetään.

Toki myös alistuvalla osapuolella on velvollisuutensa huolehtia session turvallisuudesta ja omasta toimintakyvystään, mutta eettisesti aktiivisella toimijalla on suurempi vastuu. Alakulttuurin sisältä kantautuu tarinoita myös väärinkäytöksistä sessioiden ulkopuolella.

Niissä on valokuvilla ja henkilötiedoilla kiristämistä, tietojen luvatonta levittämistä, perättömiä lastensuojeluilmoituksia ja valtadynamiikan väärinkäyttöä, esimerkiksi seksikumppanien nöyryyttämistä, mitätöintiä tai heidän tahtonsa vähättelyä. Kaikki nämä ovat eettisiä rikkomuksia ja osa myös rikoksia. Toimintakulttuurista pitää keskustella avoimesti ja kriittisesti, jotta perseily saadaan loppumaan.

Vaikenemisen ja väistelyn pitää päättyä, ja harmaita alueita ylläpitävät hyväksikäyttäjät pitää saada vastuuseen teoistaan. Moni sm-piirien konkari tietää useita henkilöitä, jotka ovat mustalla listalla tai tiedettyjä hyväksikäyttäjiä. He saavat kuitenkin melko rauhassa jatkaa touhujaan, koska heitä ei ole ilmiannettu poliisille, eikä heidän toimintaansa käsitellä kuin juorujen tasolla.

Uudet tulokkaat tai juoruista piittaamattomat saattavat yhä päätyä heidän uhreikseen. Vallitsevan toimintakulttuurin kyseenalaistaminen ei tarkoita sitä, että sm-leikeissä olisi mitään vikaa. Kovakin kuritus, alistaminen tai rajummat edge-leikit ovat eettisesti täysin hyväksyttäviä, kunhan ne ovat selkeästi suostumuksellisia ja informoituja.

Sm-alakulttuurit ovat tällä hetkellä murroksessa ja osittain hajoamassa, sillä vanha nahka ja piiska -estetiikka ja sen mukana tulevat asenteet eivät enää toimi nuoremmalle pervosukupolvelle. Nuorempien pervojen maailma on yksilöllisempi, keskustelevampi ja queerimpi, eikä se edellytä vihkiytymistä vanhanaikaisiin stereotyyppeihin ja käytäntöihin, mikä on erittäin hyvä asia. Tulevaisuuden sm-kulttuurin on oltava parempi suostumuksesta neuvottelemisessa ja sen kunnioittamisessa, läpinäkyvämpi ongelmien suhteen ja sitouduttava intohimoisesti turvallisemman tilan periaatteisiin.

Jos pervoyhteisö haluaa päivittää käytäntönsä nykyaikaan, sen on pohdittava uudelleen toimintatapojaan. Hyväksikäytön ja ahdistelun olemassaolo ei ole tietenkään sm-piirien vika, sillä ongelmia on kaikkialla, mutta viaksi kyllä lasketaan se, jos ongelmia ei haluta nähdä eikä korjata.

Yhdenkään uuden tulokkaan ei pidä joutua hyväksikäyttäjien traumatisoimaksi, eikä yhdenkään queerin pidä joutua miettimään, onko hänelle paikkaa pervojen keskuudessa. Huonoin juttu Ina sydän porno -ohjelmassa on se, että se päättyy. Kuudes ja viimeinen jakso huipentuu Suomen pornoskeneen. Samalla se myös alleviivaa pointtia, että porno ja seksuaalikulttuuri eivät ole toisistaan irrallisia asioita.

Porno ei ole mikään outo saareke muun maailman keskellä, vaan porno linkittyy saumattomasti avarakatseisiin ja seksimyönteisiin elämäntapoihin. Inan loppukaneetti, "porno on heijastumaa meistä ja meitä ympäröivästä maailmasta", kiteyttää hyvin ajatuksen. Jakso lipuu pornosta kohti seksipositiivista kulttuuria ylipäätään, mistä on ollut paljon etiäisiä aiemmissakin jaksoissa.

Tässä jaksossa trendi nousee hyvin selkeästi esiin ja useat haastateltavat ovatkin monella tavalla pornon, avoimen seksuaalikulttuurin, aktivismin ja hyvinvointikysymysten intersektiossa. Satu Söderström on tästä oikein hyvä esimerkki, koska hän työskentelee samanaikaisesti niin pornon, kehollisuuden kuin hyvinvoinninkin kentillä. Satu yhdistää upealla tavalla pornokokemuksensa tuottamaa eroottista pääomaa ja seksologista kehotyöskentelyä sen välittämiseksi muillekin.

Suomalainen seksuaalikulttuuri on oiva esimerkki ilmiöiden sekoittuneisuudesta, koska Suomessa seksiasenteet ovat maailman vapautuneimmasta päästä. Ei ole ihme, että Suomi on myös amatööripornon suurvalta. Aseman saavuttamiseksi tarvitaan sosiaalinen ympäristö, jossa netissä paljastelu ei oikeastaan herätä enää mitään valtavia moralistisia kuohuja, ja korkea älypuhelin per capita -määrä. Toki Suomessakin konservatiivisuutta on. Vallanpitäjien keskuudessa ja kunnollisuuden kulisseja rakentavissa sosiaalisissa ympyröissä aktiivinen seksuaalinen toimijuus nähdään yhä skandaalina ja ongelmana.

Sen verran kristinuskon vahingoittamia suomalaisetkin yhä ovat. Puritanismin ote on kuitenkin monella tavalla myös kirvonnut, sillä itseellinen ja itsevarma toimija voi ilman merkittäviä seuraamuksia tehdä kotipornoa miten lystää.

Johannesburgissa kuvattu jakso oli hypnoottisen kaunis. Vaikka jaksossa käsiteltiin aika raskaita ja vaikeita aiheita johtuen apartheidin kaikkialla näkyvistä traumaattisista jäljistä, jäi kokonaiskuvasta päällimmäiseksi hieno tunnelma, kauniit ihmiset sekä hurja optimismi paremmasta tulevaisuudesta.

Kaikki jaksossa esiintyneet henkilöt näkivät pornon, avoimen ja posiitiivisen eroottisuuden sekä seksistä puhumisen keinoina traumojen parantamiseen ja uuden rakentamiseen. Vaikka tilanne Etelä-Afrikassa on yhä kurja monilla eri mittareilla niin ihonväriin liittyvissä kysymyksissä, tasa-arvossa kuin seksuaaliterveydessäkin, voivat ohjelmassa esiintyneiden henkilöiden kaltaiset pioneerit ja valistusajattelijat viedä kulttuuria aimo harppauksin eteenpäin.

Inan ohjelma on saavuttanut nyt sellaiset kierrokset, että pohdin, voiko enää kovempaa mennä. Seikkailu São Paulossa nousi huikeisiin ulottuvuuksiin ja jokainen vierailu nokitti edellistä vielä vähän. Jaksossa havainnoitiin brasilialaisen seksuaalikulttuurin omaleimaista luonnetta, joka on uniikki, sensuelli ja kiinnostavan jännitteinen.

Asetelmassa on paljon samaa kuin Japanissa, sillä samanaikaisesti yhteiskuntaa puristavat katolisen kirkon, machokulttuurin ja konservatiivisuuden kahleet, mutta pinnan alla kuplii monimuotoinen ja riehakas seksuaalinen alakulttuuri. Japanin hienovaraisuuden sijaan brasilialainen seksi on rehevää kuten jaksossa esitelty muodokas vartaloihanne!

Brasilia on Japanin ja Keski-Euroopan maiden lisäksi yksi fetisistisen pornon suurvalta. Näitä maita yhdistänee jokin kontrollin ja vapauden erityislaatuinen, jännitteinen intersektio, mikä nostattaa fetissit ja valtaleikit omalle tasolleen. Tasa-arvoisissa ja vapaamielisissä Pohjoismaissa ei tunnu esiintyvän samanlaista intoa fetissien ympärillä, vaikka elintilaa niille löytyisi monella tavalla konservatiivisempia kulttuureja enemmän.

Ohjelmalla on mahtava ajoitus, sillä menen juttelemaan fetisseistä Perttu Häkkisen kanssa Yle Puheelle ensi tiistaina Ohjelmassa tulossa sekä asiantuntijanäkökulmaa, että henkilökohtaisia kokemuksia.

Olen ollut tästä jaksosta todella innoissani ja oudosti ylpeä eihän minulla ole mitään tekemistä sen erinomaisuuden suhteen , koska se menee sellaiseen syvyyteen seksuaalikulttureissa, jossa itse viihdyn oikein hyvin. Minusta on ihanaa, että tästä maailmasta löytyy muitakin, jotka fiilistelevät hyvällä pössiksellä erilaisissa eroottisissa tilanteissa.

Ja pottia kasvattaa huikeasti se, että Ina tarjoaa muillekin kurkistusikkunan näihin tilanteisiin tavalla, jota esim. Porno on merkittävä vaikuttaja monella eri tasolla. Se vaikuttaa ihmisten elämiin katsomisen kautta, oman seksuaalisen ilmaisun kautta ja myös kulttuurivaikutusten muodossa. Porno avartaa ja muuttaa seksuaalikulttuuria, mutta tavoilla, joita ei juurikaan ymmärretä julkisessa keskustelussa, sillä pornon vaikutuksista on ollut tavallista puhua vain sen väitettyjen haittojen kautta.

Inan näkökulma tuo esille pornon myönteiset vaikutukset, ja Ina on paljon tarkkasilmäisempi kuin tavanomainen, löysä pornon vahingollisuudesta puhuminen. Pornon haitoista keskusteleminen on ollut pitkään konservatiivien huolifantasioiden julkista mylläämistä, mutta siihen ovat yllättävän helposti lähteneet mukaan myös konservatiiviset feministit ja radikaalifeministit, joille muiden ihmisten seksuaalisuuden kontrolloiminen on tärkeää.

Tosiasiassa mikään tutkimus ei vahvista pornolla olevan mitään yhteiskunnallisen tai kulttuurisen tason haittoja, ellei sitten seksuaalikulttuurin vapautumista nähdä haittana. Tässä jaksossa nähtiin liberaaleja, seksipositiivisia feministejä, jotka näkevät pornon mahdollisuutena parantaa maailmaa ja ihmisten seksielämiä.

Kun pornoa tarkastelee voimavaranäkökulmasta, huomaa helposti sen kyvyn avata, opettaa ja stimuloida seksuaalisesti. Lisäksi sillä on paljon potentiaalia moninaisuuden ja omaehtoisen seksuaalisuuden airuena. Parhaimmillaan pornon pystyy saavuttamaan jotakin, mihin mikään seksuaalikasvatus ei voi yltää nykyisessä tilassaan: Inan tunteenpurkaus demonstroi väkevästi pornon voimauttavan ja vallankumouksellisen potentiaalin. Kun kulttuurisille normeille ja tabuille annetaan kyytiä, ja seksuaalisuutta toteutetaan positiivisella tavalla ilman ahdistusta tai paineita muiden mielipiteistä, päästään ihmisenä olemisen ja toisten kanssa yhteen liittymisen ytimeen.

Oli kyseessä kuinka raju tai outo seksitapa tahansa, tärkeintä on sen osapuolten välinen kontakti ja kohtaaminen. Porno vaikuttaa Jaksossa esiintyi useita esimerkkejä siitä, miten porno vaikuttaa yhteiskuntaan myönteisellä tavalla. Suomalaisesta seksuaalikulttuurista tiedetään, että pornon lisääntymien kulki käsi kädessä seksitapojen monipuolistumisen kanssa. Toki vaikutussuhteet olivat kehämäisiä ja ruokkivat toisiaan, mutta on varmaa, että moni seksielämän uusi idea on imetty pornolehtien sivuilta, ja uudet sukupolvet imevät vaikutteita nettipornosta, joka on vielä miljoona kertaa lehtiä monimuotoisempia.

Kun pornomaailman pintaa vähän raaputtaa, on mahdollista huomata, miten erilaisia ja mielenkiintoisia tarinoita ja näkökulmia se sisältää. Burning Angel on tehnyt maineensa juuri valtavirrasta poikkeamisella, ja vaihtoehtokulttuurin esiintuomisella eroottisena. Samaan tapaan vitsikkäästi nimetty Make Love, Not Porn -amatööripornosivusto korostaa omaehtoisuutta ja yksilöllisyyttä. Jokainen on pornonsa ja seksuaalisuutensa subjekti, ja sitä saa ja pitää juhlia!

Ina sydän porno -ohjelman toinen jakso on tehty Tokiossa. Japanilaista pornoa tarkastellaan pehmopornon eli pink filmien, pornopelien, eroottisen mangan sekä erilaisten fetisististen ja sadomasokististen juttujen kautta. Japani on seksuaalisten erikoisuuksien suurvalta. Muualla squirting, luvaton kähmintä tai peräruiskeet menevät yleensä fetissien tai bizarren kategoriaan, mutta Japanissa ne ovat osa pornon laveaa valtavirtaa. Sikäläinen seksuaalinen maailma on samanaikaisesti avoin ja laaja, mutta kuitenkin hämmentävän sulkeutunut.

Vehkeet sensuroidaan yhä pornosta, mutta samalla erilaiset fetissit ovat mutkattomasti osana kuvastoa. Naisten itsetyydytys on yhä noloa ja tabu, mutta miehet käyvät arkisesti vr-pornokopissa runkkaamassa pitkän työpäivän päätteeksi. Ina astuu ensimmäistä jaksoa suoremmin gonzo-journalismin sektoriin kylpiessään pornotähti Shimikenin kanssa ja osallistuessaan sm-seksinäytökseen.

Tilanteet ovat herkullisia, mutta niihin hiipii myös sävjä, jotka rikkovat vähän ohjelman reteetä kokonaiskuvaa. Inan kasvoilla vaihtelevat monenlaiset tunnetilat, kun häntä sidotaan keskellä sm-näytöstä, eikä tilanne vaikuta lopulta kovinkaan miellyttävältä. Hämmennys on paikoin käsin kosketeltavaa.

Shibari-sidonta sm-näytöksessä kameran seuratessa ei ehkä ole paras tapa kokeilla lajia ensimmäistä kertaa. Kohtaus on kyllä jännittävä, ja tuo ohjelmaan uusia viboja, mutta sitä varjostaa shibari-mestarin vastuuttomuus.

Ei ole yksinkertaisesti oikein vetää Inaa mukaan tilanteeseen ilman neuvottelua ja selitystä siitä, mitä on tarkoitus tapahtua. Kurjaa, että näin vastuuton tyyppi päätyy ohjemaan edustamaan sadomasokistista seksuaalikulttuuria. Ina Mikkola porautuu pornoon uudessa sarjassaan Ina sydän porno.

Sarjassa on kuusi jaksoa, ja ne esitetään SUBilla keskiviikkoiltaisin. Konsepti on poikkeuksellisen hyvä, sillä Ina pohtii, tutkii ja heittäytyy, ja käsittelee aihetta pintaa syvemmältä.

Harva pornodokumentti on näin raikas otteeltaan. Tässä ohjelmassa ei ole ennalta asetettuja ideologisia olettamuksia tai pakolla aiheen päälle väännettyä yleensä kielteistä näkökulmaa. Tutkimusmatka näyttää ja tuntuu aidolta. Kirjoitan ohjelman jaksojen vanavedessä kustakin jaksosta pohdiskelevan arvion.

Ina kutsui ohjelmansa esikatselussa porukkaa mukaan vallankumoukseen avoimen pornopuheen nimissä. Ota mielelläni osaa tällaiseen vallankumousaaltoon!

Ohjelman ensimmäinen jakso sijoittuu pornon pääkallonpaikalle San Fernando Valleyhin Kaliforniassa. Pornolaaksona tunnettu alue on maailman merkittävin pornon tuotantokeskus, josta alan legendat kuten Nina Hartley ja Ron Jeremy ovat nousseet tunnetuiksi. Kumpikin esiintyy ohjelmassa hykerryttävällä tavalla.

Jakso aloittaa sarjan kovan luokan myytinmurtamisella. Sitkeiden pornoa koskevien ennakkoluulojen mukaan pornon esiintyjät ovat rikkinäisiä ja traumatisoituneita, hyväksikäytettyjä ihmisparkoja.

Inan haastateltavat olivat kaikki säkenöiviä, vahvoja, älykkäitä, itsevarmoja ja sensuaalisia ihmisiä. Siis jotakin aivan päinvastasta. Teen kolme pientä katsausta henkilöistä nouseviin teemoihin. Jokainen haastateltava nosti esille pornon olevan heille jollakin tavalla voimauttavaa. Joko se näyttäytyi henkilökohtaisesti voimauttavana siten, että esiintyjän polku pornoon oli samalla myös heidän oman seksuaalisen kasvunsa ja vapautumisensa polku, tai sitten porno toimii voimauttavana esittäessään sellaisia seksuaalisuuden puolia, jotka ovat olleet yhteiskunnallisesti paitsiossa, stigmatisoituja tai ikävällä tavalla esitettyjä.

Pornoa koskevissa kielteisissä asenteissa on usein esitetty ns. Olettaman taustalla on ollut koominen virheajatelma, että ei kai kukaan täysijärkinen pornoa tekisi, koska väitteen esittäjä ei itse voisi kuvitella esiintyvänsä pornossa. Tämä olettama johtuu tietysti sen esittäjän seksuaalisesta keskenkasvuisuudesta, kokemattomuudesta tai omasta rikkinäisyydestä, mutta se on kätevästi projisoitu itsen ulkopuolelle pornoesiintyjiin. Nykyisin olettama on kumottu napakasti tieteellisellä tutkimuksella.

Psychology Todayn juttu kertoi asiasta jo vuonna , mutta olettamusta tai sen muunnelmia kuulee yhä. Ehkä Ina saa vihdoin taottua tämän tosiasian ihmisten kalloihin: Pornon esiintyjillä nämä ovat keskivertoväestöä paremmassa kunnossa. Ohjelmassa kosketeltiin pornon ajankohtaisuutta usealla eri tavalla. Erityisen kiinnostava oli Ela Darlingin johtaman studion pioneerityö virtuaalipornossa. Hänen studionsa on tuottanut ensimmäisiä virtuaalipornopätkiä ja interaktiivisia virtuaalitapaamisia pornoesiintyjien kanssa.

Niiden toteuttamiseksi on tuotettu omia kuvausmenetelmiä ja -laitteita. Porno on ollut etulinjassa lähes kaikissa mediamurroksissa, ja niin näyttää olevan tässäkin tapauksessa. Virtuaaliviihde tulee kirjaimellisesti syliimme alastomina kehoina ja fantasioina. Koska pornon katselu on usein henkilökohtaista ja intiimiä, sopii virtuaaliteknologia tähän erinomaisesti. Porno on etulinjassa myös seksuaalikulttuurissa. Amerikkalaisessa seksuaalisessa sielunmaisemassa pyöritellään nykyisin paljon perhesuhteisiin liittyviä seksifantasioita.

Hyvin tavallisia aiheita ovat äiti- ja isäpuolet sekä sisarusten välinen seksi, joiden taustalla lienee amerikkalaisen kulttuurin tapa siivota seksuaalisuus ja alastomuus jyrkästi pois perhepiiristä. Ohjelmassa esiintynyt pornostudio Girlsway on yksi niistä studioista, jotka ovat tehneet tästä kulttuurisesta erikoisuudesta tavaramerkin. Jaksossa vierailtiin kuvauksissa, joissa äitien askartelukerhoon värvätään yhden äipän tytärpuoli, ja homma yltyy nopeasti täydeksi lesbo-orgiaksi.

Porno ei luo näitä fantasioita tyhjästä, vaan toimii kulttuurisen seksuaalisen alitajunnan tulkkina. Pornon ja kulttuurin suhde ei ole yksisuuntainen, vaan ennemmin hermeneuttinen kehä, joka kierrättää aiheita lisäten joka kierroksella aina uutta ainesta. Oikeastaan kaikki esiintyjät pitivät itseään eräänlaisina aktivisteina, jotka pyrkivät avartamaan seksuaalikulttuuria, laajentamaan yleisönsä seksuaalista ajattelua tai valistamaan seksuaalisuuden eri puolista.

Tämä avartava ja voimauttava näkökulma on läsnä, vaikka toiminnassa olisi vahvoja kaupallisia vaikutteita; yksi motiivi ei sulje pois toista.

.. Siis jotakin aivan päinvastasta. T11 Tässä laajassa käsityksessään kinky-yhteisöä voidaan myös pitää niin sanottuna kuviteltuna yhteisönä. Näen kinkyn myös queerina ilmiönä, joka kyseenalaistaa vallitsevat normit ja ihanteet. Alakulttuurin sisältä kantautuu tarinoita myös väärinkäytöksistä sessioiden ulkopuolella. Koettu ja kirjoitettu biseksuaalisuus. Toki länsisuhteilla on vaikutuksensa, mutta on thaimaalaisia vähättelevää ja uhriuttavaa väittää, että Thaimaassa caroline hieronta treffit.suomi24.i homoseksuaaliseen olisi mitään omaa, vaan kaikki seksuaalikulttuurin elementit ovat länsimaalaisten tuomaa. Ne toimivat ainoastaan yksilön epävakaan tunne-elämän purkautumiskanavana tai trollauksena, mutta samalla tuottavat ympäristöä, jossa kaikki pikku paskiaiset huutavat kuorossa omaa vihaansa ja ahdistustaan. On ominaisuus, joka on jokaisella ihmisellä syntymästä lähtien muuttuu koko elämän ajan kasvun, kehityksen sekä ikääntymisen mukana koska seksuaalisuus Lisätiedot. Lisäksi sillä on paljon potentiaalia moninaisuuden ja omaehtoisen seksuaalisuuden airuena. Tosiasiassa mikään tutkimus ei vahvista pornolla olevan mitään yhteiskunnallisen tai kulttuurisen tason haittoja, ellei sitten seksuaalikulttuurin vapautumista nähdä haittana. Amerikkalaisessa seksuaalisessa sielunmaisemassa pyöritellään nykyisin paljon perhesuhteisiin liittyviä seksifantasioita.

MITÄ LAHJAKSI 30V MIEHELLE PUMIES GAY LYHTY JYVÄSKYLÄ

Seksi foorumi bondage homoseksuaaliseen bdsm